Air-In-telte

Letvægts-trendsættere eller luftkasteller?

Air-In kort

Air-In-princippet er lige så praktisk som enkelt. Teltdugen har integrerede luftkamre af kunststof, som fyldes ved hjælp af en dobbeltvirkende luftpumpe – og så står teltets skelet klar. 

Luftslangesystemet er forbundet med teltdugen. Luftkamrene har 3 vægge, og ved hjælp af lynlåse kan de nemt tages ud af teltdugen til serviceformål og udskiftes. Fyldningstrykket er ikke mere end 0,6 bar. En overtryksventil på den dobbeltvirkende luftpumpe, der medfølger som standard, forhindrer overfyldning af luftslangerne.

Air-In-telte er på mode.

Mange steder gælder de som luftigt-lette universaltelte, som enhver campist kan sætte op på få minutter. Men hvor meget har dette image på sig? En, der må vide det, er Claus Winneknecht, ejer og direktør for dwt-telte.

Producenten fra Baunatal var i 2013 de første til at markedsføre Air-In-telte i Tyskland. I vores afdeling "Air-In-Telte" forklarer Claus Winneknecht, hvad disse telte er bedst til - og hvor deres grænser er.


 


Vores Air-In-modeller

Bustelt

Patron Air High HQ
Patron Air High HQ

Hvad er grunden til dette koncepts succes? 

Vores Air-In-telte imponerer først og fremmest med den hurtige og lette opstilling, den lave vægt og det fremragende pris-ydelses-forhold. Dermed viser vores Air-In-telte specielt deres værd ved korte ophold på et sted. På ca. 10 - 15 minutter er disse telte sat op, og et vejrbeskyttet rum er etableret. Med en sådan opsætningstid betaler det sig igen at overveje en spontan teltopstilling. Vi opfatter disse telte som et perfekt ”ekstra telt”, som rejsetelt til korte rejser. Den lave vægt og det fordelagtige pakvolumen gør disse telte til et fast grundudstyr i køretøjet. Og i sammenligningen af priser og udstyr kan campisten se det attraktive ved vores Air-In-telte.


Hvilke campingformer egner Air-In-telte sig til? 

Samtlige Air-In-telte fra dwt er konstrueret som lette rejsetelte – altså altid til rejsende campister. De er perfekte ledsagere til korte ture, weekendrejser og til campister, der hyppigt skifter opholdssted. Vi anvender materialer, der er meget lette og dermed understreger førnævnte anvendelsesformål på overbevisende facon. Længere opholdstider som ved sæsoncamping fra forår til efterår er vores Air-In-telte derimod ikke konstrueret og udviklet til.


Claus Winneknecht (t.v.) og udviklingschef Dipl.-Ing. Steffen Schwerdtner (t.h.)
Claus Winneknecht (t.v.) og udviklingschef Dipl.-Ing. Steffen Schwerdtner (t.h.)

Lufttelte er altså ikke universelt anvendelige? 

Selvfølgelig er lufttelte en fi n, innovativ løsning for campister, der opholder sig kortvarigt på et sted, fordi opstilling og nedtagning ligesom håndteringen nærmest går som en leg. Men lige så ærligt må vi erkende denne teltklasses begrænsninger og oplyse vores kunder om begrænsningerne. Begrænsningerne følger af de anvendte materialer, konstruktionerne og af målgruppen, altså campingvognsbrugere, autocampister eller buscampister. 

De anvendte materialer i luftteltmodellerne er selvfølgelig alle velegnede til fremstilling af campingtelte. Men med de materialer, campisten ønsker og forventer i lette telte, er det klart, at stoffet ikke kan være så robust, som campister hidtil har kendt og værdsat det i europæisk teltfremstilling. 

Vi bliver ofte spurgt, om Air-In-telte egner sig til vinterbrug. Vores svar er et klart nej. Vinter er og bliver vinter – med sne og lave temperaturer. Klassiske vintertelte trodser dette vejr med stabile stålstænger og fugtbestandige stoffer. Tilfrosne lag af sne er knivskarpe i knækket tilstand. Alle disse omstændigheder kan lufttelte med deres materialer ikke klare.


Er der andre begrænsninger?

De anvendte materialer er som allerede nævnt beregnet til rejsende campister. Høj UV-belastning ved lang opholdstid på samme sted kan beskadige materialet. På grund af materialets høje tæthed kan der desuden ske en øget dannelse af kondensvand ved utilstrækkelig udluftning. Vores Air-In-telte har dog som standard flere udluftningsmuligheder. En lufttæt teltbund i kombination med regelmæssig udluftning reducerer dannelsen af kondensvand betydeligt.

Vi får stofferne og deres egenskaber testet på laboratorier og prøvningsinstitutter. Testene, der simulerer realistiske vejrforhold, munder ud i en forventet teoretisk levetid. Denne levetid kan nu anvendes i forskellige tidsblokke. Så hvis nu et telt, der kun anbefales til rejseformål, i stedet anvendes til sæsoncamping, så stiger sandsynligheden for, at teltets mulige levetid herefter reduceres.


Air-In-Telt Bella Air
Air-In-Telt Bella Air

Vores Service

Et reparationssæt (lim og stoflapper) hører som standard med til leveringsomfanget for alle dwt Air-In-Telte. Beskadigede luftslanger kan repareres med PVC-lim på stedet. Hvis en luftslange er beskadiget og ikke kan repareres, kan reserveluftslanger anskaffes hos dwt-forhandleren. Selve udskiftningen er ligetil. 

Hvis teltdugen er beskadiget, står serviceafdelingen hos dwt parat til at foretage en reparation.


Hvad skal man ellers være opmærksom på? 

Særlig opmærksomhed skal også gå til tætningen af teltet ind mod køretøjet. Til teltskinnefastgørelse anbefaler vi skumstofvulster til vertikal tætning ind mod køretøjets væg. Sker monteringen ved hjælp af noten på markisen, der er monteret på sidestykket, bør campisten anvende luftpuderne. Her gælder det om at udligne markisekassens dybde, og luftpuden har en større diameter. Skumstofvulsten eller luftpuderne fastgøres på teltet med velcrobånd og kan dermed fjernes uden besvær, når teltet skal pakkes sammen. Det gør det lettere at sammenfolde og opbevare teltdugen. Ved hjælp af trykstænger kan disse tætningspuder trykkes ind mod køretøjets væg.


Er Air-In-telte bundet til bestemte typer af køretøjer? 

Nej. De fås som fritstående telt til campingbusser og kassevogne samt som indtrukket model i campingvognens teltskinnne eller markisenoten på campingvogn og autocamper. Mange af vores Air-In-telte har to vulster af henholdsvis fem og syv millimeters tykkelse – dermed har dwt en passende model til alle behov og også til forskellige monteringshøjder. Hvis Air-In-teltet monteres på en markise, som ikke er monteret på taget, men på køretøjets væg, skal campisten sørge for at forlænge de luftslanger, der går hen mod køretøjet, med afstandspuderne, så teltets spænding og dermed stabiliteten ikke lider nød.Hvilke forskelle er der på et lufttelt og et markisetelt?

Forskellene begynder allerede med prisen – et ikke helt uvæsentligt kriterium. Uden de ekstra vægdele koster en god markise allerede mere end de fl este Air-In-telte. Til markisens for- og sidestykker skal der derudover lægges flere hundrede euro. 

Desuden er Air-In-telte væsentlig mere stabile end et markisetelt i vind og vejr, for når det blæser, indvirker stærke kræfter på markisen og dens fastgørelse på køretøjet. Markiseproducenter anbefaler derfor som regel, at markisen rulles ind ved usikkert vejrlig. Et Air-In-telt er derimod meget fl eksibelt og alligevel stabilt, selv i stærk blæst. Det har vi demonstreret i en video ved vindstyrke syv. Brud på stængerne er ligeledes udelukket.

Endnu en forskel: De fl este Air-In-modeller er fritstående og kan blive på opholdsstedet under udfl ugter, hvorimod markiseteltet skal tages helt ned.


Air-In-Windtest

Air-In-telte står stabilt og sikkert – selv i stærk blæst.

Air-In-teltet har klare fordele i forhold til en markise. For så snart du vil supplere markisen med vægelementer, opdager du den begrænsede nytteværdi og den manglende komfort ved vind og vejr. I denne sammenligning ligger Air-In-teltene klart forrest, da de fra starten af er tænkt som telte. Skulle de hårdt pumpede luftslanger ikke holde til det massive vindtryk på trods af stormbardunerne, er det i dette øjeblik kun teltslangerne, der giver efter. Når vinden tager af, retter de sig op igen. Ingen deformering af stænger eller brud for den sags skyld.


Luftslangekonstruktioner: hvordan adskiller etkammer- og flerkammersystemerne sig fra hinanden?

dwt tilstræber et produkt, der er meget bruger- og betjeningsvenligt. I dette spørgsmål følger vi som grundregel teltformen og teltkonstruktionen. Flerkammersystemer giver som regel mindre pakmål og også lavere vægt, og derudover betragter vi også disse systemer som mere servicevenlige. I dette spørgsmål laver vi derfor gerne en sammenligning med det kendte emne ved gummibåde og luftmadrasser.


I beskrivelserne af luftteltene optræder ofte angivelser vedrørende vandsøjlen. Hvorfor er denne angivelse vigtig, og hvad udtrykker den?

Vandsøjlen er som mange andre data blot en teknisk værdi, der kan bruges til at karakterisere og defi nere et materiale. For funktionsstof er vandsøjlen en central værdi og virkelig oplysende, fordi den beskriver tætheden. Eksempel: Jeg støtter mig, til en brystning med min vand- og vindtætte fritidsjakke over albuen – jo højere vandsøjle, desto mere sikkert forbliver min arm tør. Ved fortelte skal stoffet udelukkende afværge de faldende regndråber; deres tryk kan øges en smule af blæsten. Det giver dog ikke nogen alt for stor belastning. Derfor betragtes materialer med en vandsøjle på over 700 mm inden for fremstilling af campingtelte uden videre som egnede til fremstilling af en yderteltdug.

Eftersom denne minimumværdi overskrides klart ved alle dwt-telte, udelader vi i vores produktbeskrivelser at bringe denne angivelse af vandsøjlen, der blot ville risikere at skabe forvirring. Tillad mig i den forbindelse at gøre opmærksom på, at campisten og brugeren på grund af de tætte teltmaterialer i højere grad vil være udsat for kondensvand. For at kondensvandet kan begrænses, skal teltet være forsynet med tilstrækkelige ventilationsindsatser, som også kan klare deres opgave i dårligt vejr. Her vil jeg som eksempel nævne den særlige konstruktion af den forreste vinduesafdækning (udluftningsafdækning til oprulning eller ud - klapning) på vores model Space Air HQ.


Hvilke værdier kan campisten så orientere sig efter ved køb af et lufttelt?

For campisten, der ikke har hænderne i materien til daglig, er det nærmest umuligt at træffe en god beslutning alene ud fra de tekniske materialedata. For ud over vandsøjlen har også værdierne for lysstabilitet og vejrbestandighed, men også brudstyrkeværdierne eller værdierne for rivestyrke meget at sige. Jeg mener ikke, det skal være kundens opgave at tage stilling til alt det. Dette bør som hidtil også fremover påhvile producenterne, når de udvikler telte. Alle lufttelte har hovedsagelig deres oprindelse i Asien. Der kan enhver købe ind og starte en handel – med eller uden faglig viden. Og at bevare overblikket her er virkelig en udfordring. Så meget mere kan vi kun anbefale campisterne at vælge et produkt fra en velrenommeret og erfaren producent. Købet er og bliver en tillidssag. Den daglige forretning viser os, at campisten gør brug, og skal gøre brug, af serviceydelser. Hos dwt overlader vi ikke noget til tilfældet. Vi konstruerer selv teltene, vi definerer, hvilke materialer der skal anvendes, og selvfølgelig tager vi os i vores tyske produktionsdrift også af alle senere efterspurgte service ydelser. Kompetence og erfaring følger med vores Air-In-telte allerede fra udviklingsstadiet. Denne sikkerhed giver vi vores kunder med på vejen.


Tips til rengøring

Som for alle andre telttyper gælder også for Air-In-telte: Regelmæssig rengøring og korrekt opstilling inklusive forankring forlænger campistens glæde ved sit fortelt. Ved tilsmudsning lyder mottoet: ”Less is more” – i det mindste hvad angår brugen af kemiske rengøringsmidler. Undlad så vidt muligt at bruge industrielle rengøringsmidler. Camping er at være tæt på naturen, og det bør også være din ledetråd, når det handler om teltrengøring.

Let snavs fjernes både indvendigt og udvendigt bedst med rent vand og en klud eller svamp. Hvis stoffet er meget snavset, kan kernesæbe eller grøn sæbe anbefales. pH-neutraliteten sikrer en optimal rengøring uden beskadigelse af belægningerne.

Lynlåse plejes med en blød børste og lynlåsspray. Børsten fjerner smudspartikler på tænder og skyder. Sprayen giver lynlåsen en perfekt oliesmøring, så den kører let og gnidningsløst. Som alternativ til sprayen kan du også bruge en voksstift.

Info om UV-stråling

Alt efter intensiteten af UV-strålingen på feriestedet og den saltholdige luft, der blæser ind fra havet, bliver teltstoffet belastet til det yderste. Derfor kan den forventede levetid for disse letvægtstelte ikke sammenlignes med konventionelle teltduges levetid. Der kan således forekomme farveforandringer i materialet, og kvaliteten af de tekniske egenskaber kan ligeledes være reduceret.

Info om ventilation

Kondensvand i teltet opstår altid ved kuldebroer. Med en god tværventilation kan du tilpasse temperaturen i teltet til udetemperaturen og på den måde mærkbart reducere dannelsen af kondensvand – ingen temperaturforskelle, ingen kondensvand. Den nødvendige luftudveksling kan kun foregå via dør- og vinduesåbninger samt højt placerede udluftninger, da teltdugen er tæt og dermed kun har begrænset vanddamppermeabilitet. Luftfugtighed kan derudover reduceres mærkbart med en teltbund. Hvis teltbunden er lufttæt, virker den som dampspærre. På trods af højere temperaturer inde i teltet kan der ikke stige fugt fra jorden og op i teltet. Indeklimaet forbliver på den måde konstant behageligt til camping.


I dag tilbydes overvejende deltelte med luftslangesystemer. Kan man ikke overføre denne ide til heltelte?

I princippet kan alting tænkes. Men den, der samvittighedsfuldt konstruerer, fremstiller og tilbyder fortelte til campingvogne, vil ikke forsøge denne vej. Vores erfaringer bekræfter de høje forventninger hos vores forhandlere og campister. Kunderne tilbringer deres skønneste ferietid med campingture, og mange gange ligger rejsemålene ved Nord- og Østersøens kyster eller ved Middelhavet. Camping i dejligt vejr er ønskeligt, men det kan ingen garantere. Det vil sige: Forteltene skal kunne klare vejret, teltdugen skal sikres maksimalt med barduner, så vinden ikke har en fl ade at sætte ind imod. Fortelte trækkes ind i campingvognen og følger dermed campingvognens kontur. Campingvognenes former er dog yderst forskellige. Hertil kommer de størrelser, altså omløbsmål, fortelte tilbydes i. Denne udgangssituation kræver teltstænger, som kan teleskoperes i alle retninger. Til dato giver luftslanger ikke disse muligheder. Som erfaren og succesfuld producent forventer campisterne løsninger af os, der er sikre og pålidelige i brug. Derfor anser vi ikke den fremsatte tanke i dit spørgsmål for at være realistisk.