Opsætningsvejledning til dwt-telte

Hvert telt er der vedlagt en opsætningsvejledning. Den kan du også læse eller udskrive her og for at have en i reserve.