Matenoverzicht

Fabrikaat:
Bouwjaar:
Serie:
Type:
aanbevolen maat:
platte deel van het dak in cm:

Legende

 *) = De dubbele windhoek moet met de caravan worden verbonden! 
**) = Zie de informatie over de Vario Clips.
  ? = Wij verzoeken u vriendelijk om de omtrekafmeting van uw caravan te bepalen, omdat we op het moment van de meting geen bijbehorend referentievoertuig hadden. Neem contact met ons op als u nog vragen heeft.


aanbevolen maat


De hier genoemde aanbevolen maat is niet alleen op de meting van de omloopmaat gebaseerd maar houdt eveneens rekening met de verhouding tussen gevelmaat, opbouwbreedte en hoogte van de caravan.

In het matenoverzicht kunnen wij geen rekening houden met wijzigingen die de caravanfabrikanten tijdens het seizoen aanbrengen en die de omloopmaten beïnvloeden. Daaruit resulterende kosten (bijv. voor extra ritten naar de standplaats, terugtransport, geplande opbouw) kunnen niet vergoed worden. Daarom is het zeer belangrijk dat u uzelf overtuigt van de juiste omloopmaat van uw caravan.

Belangrijk!

  • De omloopmaat is alleen een hulpmiddel voor de bepaling van de benodigde tentgrootte.
  • Spreek in elk geval met uw specialist over caravans en de door u bepaalde tentgrootte. 
  • Vanwege de verschillende caravanvormen kunnen wij in individuele gevallen geen standaardtent uit onze hoofdcatalogus „dwt Collection“ aanbevelen.

Maataanduiding:


Bijvoorbeeld:

Omloopmaat:
911–940 cm

Uitstekend dakgedeelte:
30 cm

Maataanduiding:
dwt maat 30’

maat:
13  of 13* - Het gebruik van de aero-flap wordt aanbevolen!

De verhouding van omloopmaat tot opbouwbreedte kan in sommige gevallen zo ongunstig uitvallen dat wij geen betrouwbare maat kunnen toewijzen. In dergelijke gevallen is dit in het overzicht gekenmerkt met „–“. Bij onze aanbeveling moet u er wel rekening mee houden dat op grond van de asymmetrische caravanvormen en de meest uiteenlopende hoogten in de voortent een „trechter“ kan ontstaan. 


Bepaling van de juiste omloopmaat

U meet vanaf het afspanpunt A door de rail van de caravan met een niet-elastisch koord tot afspanpunt B. Daarbij staat de caravan op de grond. De op deze wijze gemeten waarde is de omloopmaat. De punten A en B zijn tevens de afspanpunten voor uw voortent.

dwt Zelte MATENOVERZICHT

Opgelet verhoogde vloer:

Indien u een verhoogde tentvloer gebruikt en de caravan op dezelfde hoogte staat als de verhoogde vloer, meet u vanaf de bovenzijde van de tentvloer – zoals hierboven beschreven – tot aan de andere bovenzijde van de tentvloer. Staat de caravan dieper dan de bovenkant van de tentvloer, meet u altijd vanaf de grond (A tot B) en niet vanaf de bovenzijde van de verhoogde vloer om de omloopmaat te bepalen.


Bepaling van de deelintrekmaat

dwt Zelte MATENOVERZICHT

Zo bepaalt u de deelintrekmaat bij gedeeltelijke voortenten (bijvoorbeeld de deeltent Juwel): meet vanaf het bodempunt A door de rail tot op het punt waar uw tent moet eindigen en de zijwand verticaal moet afsluiten (punt B). 


AËRODYNAMISCHE CARAVANS/DUBBELE WINDHOEK

Daarom produceren wij ook tentmodellen met speciale maten om u ook voor deze speciale caravanvormen een offerte te kunnen doen. Deze speciale maten raden wij u aan indien de extreem schuine voorkant pas in het dakbereik eindigt. Deze speciaal hiervoor geproduceerde tentmodellen beschikken standaardmatig over een schuin opgestelde zijwand om optimaler met de vorm van de caravan overeen te komen. Tegelijkertijd wordt deze schuin opgestelde zijwand versterkt met extra stokken. Door het permanent toenemende aantal aërodynamische caravancontouren stijgt tegelijkertijd het aantal caravanmodellen, waarvoor wij niet altijd een standaardtent uit onze hoofdcatalogus kunnen aanraden.

 

dwt Zelte MATENOVERZICHT

Daarentegen raden wij voor slechts lichtjes aangeschuinde voorkanten de tentmodellen aan die over een „dubbele windhoek “ beschikken. Met de „dubbele windhoek“ wordt de pasvorm van de voorkant duidelijk verbeterd en wordt tegelijkertijd voor een optimale voorwaarde gezorgd voor een erkeraanbouw, waarin de rechterzijwand verticaal kan worden gesteld. Ons overzicht van de maten houdt rekening met deze uitzonderingen.


BEVESTIGING VAN DE DAKSTOKKEN

Kies tussen 2 mogelijkheden om de dakstokken aan de caravan te bevestigen:

wandogen


Met wandogen, vastgeschroefd (de boorgaten goed afdichten)!

Wij raden u deze variant aan bij het opbouwen van deeltenten. De achterste dakhoeken zijn bevestigd en verschuiven ook niet bij sterkere zijwind. Wandogen zijn ook een goede keuze indien u uw tent voor een langere periode dan de vakantie opbouwt.

 

dwt Zelte Vario Clip


Met de schroefloze Vario Clips!

Deze worden op de interne tentrail geschoven. Het voordeel bij deze variant is de flexibiliteit bij de keuze van de bevestigingspunten. De  Vario Clips zijn verbonden met het tentdak en kunnen bij afnemende druk niet naar beneden vallen. Bij deeltenten raden wij deze variant echter niet aan. De Vario Clips zijn wel met de tent verbonden maar niet met de caravan. Bij sterkere zijwind zou de tent samen met de stokken kunnen verschuiven.

Geef bij uw bestelling a.u.b. het type van de Vario Clips aan!

Wij adviseren Vario-clips voor de schroefloze bevestiging van de dakstokken aan de caravan voor:

Vario Clips

Geef bij het bestellen het aanbevolen type Vario-clip aan!


Uittreksel uit de technische maten:

UITTREKSEL UIT DE TECHNISCHE MATEN

* voor de onderstaande modellen voegt u ongeveer 36 cm toe aan de dimensie in kolom 2:

- Columbus
- Swing 240/300

* voeg voor het volgende model ongeveer 80 cm toe aan de dimensie vermeld in kolom 2:

- Focus